Játra

Jsou orgány, jejichž poškozením naše tělo příliš neutrpí a lze jejich funkci nějak nahradit. U slinivky břišní je možné trávicí enzymy i inzulin dodávat medikamenty, obdobně se obejdeme i bez štítné žlázy, avšak játra zastávají nezastupitelnou úlohu a z dlouhodobého hlediska je jedinou možností jejich transplantace. Tento největší orgán v břišní dutině se nachází těsně pod bránicí, z velké části v oblasti pravého podžebří a přesahující až ke středu levé brániční klenby. Běžně se jejich hmotnost pohybuje kolem 1500 g, přičemž více jak 10% tvoří energetické zásoby.


Tkáň jater je červenohnědé barvy, poddajné konzistence vyznačující se relativní křehkostí. Anatomicky jsou členěny na čtyři laloky. Při pohledu zepředu, je dělíme na pravý a levý lalok, přičemž ten pravý je citelně větší. Funkci dělící čary zde plní jaterní brána, jíž do jater vstupuje vratnicová žíla a jaterní tepna. Na viscerální ploše dále rozlišujeme ocasatý lalok a čtyřhranný lalok. Vnitřní uspořádání neodpovídá tomu povrchovému, je děleno do segmentů podle větvení jaterní tepny, vratnicové žíly a žlučovodů. Každý z těchto segmentů je tvořen nesčetným množstvím jaterních lalůčků, které jsou propleteny drobnými cévkami a navzájem odděleny žlučovým kanálkem. Uspořádání segmentů je tvořeno navzájem nezávislými větvemi, takže může dojít k jeho vyjmutí bez toho, aby byla narušena funkčnost celých jater.


Játra mají své nezastupitelné místo, jsou centrem metabolické výměny, působí jako filtr i uložiště řady důležitých látek. O jejich důležitosti nikdo ani nepochybuje, ale i tak jsou podceňovaná. Játra sehrávají důležitou úlohu již během těhotenství. V této době však neprovádí filtraci, ani se nepodílí na trávení, nýbrž uvolňují krevní kmenové buňky. Tuto funkci zastávají přibližně do 32. týdne těhotenství, než se o krvetvorbu začne plnohodnotně starat kostní dřeň. O tuto schopnost po porodu nepřijdou a v případě poškození kostní dřeně jsou schopny částečně zaujmout její místo i v dospělosti. Přesto jejich hlavním cílem je zajišťování metabolismu sacharidů, lipidů a aminokyselin.


Další podstatnou roli sehrávají v detoxikaci organismu. Některé nebezpečné látky nejsou rozpustné ve vodě a nemohou být vyloučeny s těla močí. Játra je tedy vychytávají a konjugují na látky, které jsou vyloučeny do žluče nebo zpět do krevního řečiště, kde je následně odstraní ledviny. Obdobný mechanismus je uplatňován i na přebytečný cholesterol a odpadní barvivo bilirubin, jenž vzniká rozpadem červených krvinek. Játra se také podílí na tvorbě proteinů krevní plazmy, jenž jsou zodpovědné za srážlivost krve a onkotický tlak v cévách. Tvorbou hormonů ovlivňuje produkci krevních destiček v kostní dření, metabolismus vody a solí a funkci růstového hormonu. Krom tvorby hormonů některé další, např. inzulin, steroidní hormon vychytává a neutralizuje je. Játra zastávají v našem organismu více jak 20 životně důležitých úkonů a zároveň ve velkém ukládají zásoby důležitých látek. Ve formě glykogenu jsou zde uloženy rezervy glukózy, jenž jsou uvolňovány do krevního oběhu po vyčerpání zásob energie během zvýšeného fyzického nároku, např. při posilování. Dále ukládají měď, železo, vitamíny A (rezervy na 1 – 2 roky), D (rezerva na 1 – 4 měsíce), K a B12 (rezerva na 1 – 3 roky). Játra se významně podílejí i procesu trávení stravy, žluč se podílí na rozkladu tuků.


Význam jater pro ostatní orgány je nezastupitelný, avšak kvůli své mnohostranné funkci jsou náchylná k mnoha onemocněním. Nejčastěji se setkáváme s infekčním zánětem vyvolaným virovou hepatitidou. Dále se pak může jednat o komplikaci způsobenou cytomegaloviry či virusem Ebstein-Barrové, jenž primárně vyvolávají mononukleózu. Méně časté jsou bakteriální infekce, které mívají mnohdy vážný průběh s přítomností abscesu. V cizokrajných zemích navíc přichází v úvahu ještě zasažení parazity. Během zánětu dochází k zjizvování tkáně jater, s čímž si jsou však u akutních potíží schopny poradit. Játra jsou až pětkrát předimenzována a mají neuvěřitelnou regenerační schopnost. K jejich trvalému poškození dochází až ve chvíli, kdy přejde zánět do chronického stádia. Nejčastější příčinou je dlouhodobé přetěžování alkoholem, užívání některých léků či při onemocnění hepatitidou C. Nejprve se dostaví jejich ztukovatění, které může vést až k cirhóze jater.